hjem

Hvad er EWH Aalborg?

EWH Aalborg er en organisation, der støtter ingeniørstuderende i at udføre humanitært frivilligt arbejde via deltagelse i et af EWH´s sommerprogrammer. Arbejdet på sommerprogrammerne består hovedsageligt i at reparere hospitalsudstyr og undervise hospitalspersonalet, så de fremadrettet selv kan reparere og betjene udstyret. Dette er til stor gavn for de afrikanske hospitaler, eftersom meget af deres udstyr ikke anvendes, da det enten er i stykker eller personalet ikke ved, hvordan det betjenes. Hvert år sendes en eller flere studerende af sted for at hjælpe, hvilket muliggøres via donationer.


Historier fra tidligere deltagere

Deltagere på EWHs sommerprogrammer udfordres og udvikles på mange områder gennem arbejdet på hospitalerne. En daglig hospitalsgang i et land med manglende ressourcer, viden og udvikling, sætter hverdagen i Danmark i perspektiv. Herunder fortæller tidligere deltagere om deres arbejde og erfaringer.

Elisa, Maibritt og Thomas

I sommeren 2023 var vi i Guatemala. Vores tur til Guatemala med EWH var en enestående oplevelse. Udover at arbejde på lokale hospitaler, dannede vi stærke venskaber på tværs af kulturer. Denne rejse udvidede vores horisonter og gav os en dybere forståelse for sundhedsvæsenets udfordringer. At dele denne fantastiske oplevelse med andre dedikerede frivillige var det bedste ved det hele. Vi oplevede at styrke vores faglige egenskaber på diverse hospitaler i vores arbejde. Udover de faglige aspekter var der også rig af mulighed for fornøjelse i weekenderne. Vi tog på udflugt og oplevede desuden det fantastiske landskab der bredde sig ud over horisonten. 

Markus og Sami

I sommeren 2023 var vi i Uganda. Vi tilbragte to lærerige måneder sammen med studerende fra Afrika, USA og Canada. Første måned blev vi forberedte i at reparere hospitalsudstyr, og anden måned rejste vi til hospitaler for at tage de lærte kompetencer i brug. Vi lærte at føre små samtaler i lokalsproget og blev bekendte med reperationer af en masse forskelligt hospitalsudstyr samt udfordringer på ressourcesvage hospitaler. Det lykkedes os at serviceere og reparere 65 stykker udstyr, så de blev funktionsdygtige, heriblandt massevis af oxygenkoncentratorer og blodtryksmåler. Det var en oplevelse der udvidende vores horisont, og var fyldt med spændende kulturelle og natur oplevelser. 


Anders, Jesper, Maja og Julie

I sommeren 2022 arbejdede vi i Guatemala sammen med andre studerende og færdiguddannede sundhedsteknologer fra USA, Spanien og Guatemala.

I løbet af de første fire uger havde vi undervisning i spansk og ingeniørvidenskab i udviklingslande. I spansk blev vi undervist af lokale fra Guatemala på den smukkeste terrasse med udsigt over byen. At blive undervist af lokale gav både mulighed for at lære om landet, kulturen og den lokale dialekt.
Desuden lykkes det os at reparere 209 stykker udstyr, heriblandt store mængder kuvøser og hospitalssenge. Dette havde en stor udbytte som tydeliggøre meningen med arbejdet. Med os hjem fik vi en rygsæk spækket med faglige viden i praksis og samtidig tilegnet os en masse hands-on erfaring, samt oplevelser i særklasse.

Dertil har vi fået indsigt i sundhedsvæsenet i et tredjeverdensland, erfaringer om at leve og arbejde i et fremmet land, samt slutteligt at indgå i en international arbejdsgruppe.


Bo, Jesper og Marianne


Сайн байна yy!

I sommeren 2018 var vi i Mongoliet. Det var en fantastisk måned med smuk natur, (lidt for) spændende mad og arbejde på forskellige hospitaler i hovedstaden, Ulaanbaatar.

Mongoliet er et land, der værner om traditionerne, og samtidig et land der arbejdsomt søger mod moderne velstand. De første 2 uger brugte vi på at lære det mongolske sprog, herunder at læse og skrive med det Kyrilliske alfabet. Da introen var overstået, blev vi kastet ud i sundhedsvæsnet i Mongoliet, hvor vi skulle indgå i hospitalernes teknikerkorps, som talte meget lidt eller ingen engelsk. Dette var en spændende og god oplevelse, hvor vi blev mødt af stor imødekommenhed og åbenhed for samarbejde.

Sommerinstituttet blev arrangeret i samarbejde med en lokal NGO kaldet Oddariya Foundation, som kæmper for at forbedre sundhedsvæsenet i Mongoliet. Foruden at arrangere en masse praktikaliteter omkring vores daglige arbejde, var de søde til at arrangere fælles madaftener og lignende hvor vi f.eks. lærte at lave mongolsk mad. I weekenderne var vi på landet, hvor heste galopperede frit og græsset duftede af lavendel når man gik i det. Det var en fantastisk sommer, som vi aldrig glemmer!

Helle, Sine, Rasmus og Louise

 

Sommeren 2018 er uden tvivl en sommer, som vi aldrig glemmer! De to måneder som vi tilbragte i

Tanzania, var både udfordrende og lærerige. Vi oplevede mange ting, som ikke ville have været mulige i Danmark. Under vores ophold blev vi både udfordret sprogligt såvel som teknisk, idet vi skulle lære det lokale sprog (swahili) samt lære at tænke mere kreativt i problemløsning af forskelligt medicinsk udstyr.


Vi arbejdede tæt sammen med andre sundhedsteknologistuderende fra forskellige lande, og vi fik et indblik i hvordan hospitaler samt hospitalsudstyr behandles i et udviklingsland. Turen har givet os et unikt indblik i den tanzanianske kultur samt deres sundhedssystem. Vi har fået en masse erfaring både fagligt og om os selv, der uden tvivl kan bruges senere i vores karriere som sundhedsteknologiingeniører.

Og hvem ved, måske vender vi en dag tilbage til Tanzania - nogle af os går allerede nu med tankerne om at deltage på endnu et sommerprogram til næste år. 

 

Bo, Marianne og Mathilde


Aldrig før er to måneder gået så hurtigt og samtidig været så spæk fyldt med oplevelser. Da vi landede i Tanzania, var det med en forventning om, en udfordrende sommer hvor vores ingeniørfaglige evner for alvor ville bringes til nytte. Denne forventning blev, i den grad, indfriet og mere til! De forhold der mødte os, på de ressourcesvage Tanzanianske hospitaler, var langt fra hvad vi kender i vesten. Hospitalerne havde en række nyere - noget mere end andet - udstyr til rådighed, men kun en lille del heraf fungerede. Udstyret var enten tilsendt fra vestlige lande i defekt tilstand, gået i stykker under transporten eller ødelagt efter kort tid på hospitalet pga. personale uden de rette kompetencer eller de mere snavsede forhold. Det viste sig dog hurtigt at vi med opfindsomhed og gå-på-mod kunne reparer en stor del af det defekte udstyr. Det har været en meget stor oplevelse af få lov til at gøre en forskel for hospitalet på denne måde og samtid få lov til at afprøve faglige kompetencer i praksis.

 

Samtidig har det været en sommer, hvor det tætte samarbejde med andre ingeniørstuderende har givet os venskaber for livet og uforglemmelige minder. Vi har fået lov til at opleve den Tanzanianske kultur og natur på helt tæt hånd, i form af alt fra et utroligt venligt folkefærd, Swahili og det rige dyreliv i naturreservaterne.

Alt i alt har vi haft en fantastisk rejse der har fået os til at elske Tanzania for evigt.


Line Sofie og Cecilia


                                     Vores sommer tilbragt i Tanzania var på mange måder en stor øjenåbner. Vi fik øjnene op for hvor stor en 

                                         betydning det kan have at kunne det lokale sprog, acceptere og ikke mindst forstå det lokale samfund og

                                           dets udfordringer, men mest af alt fik vi en indsigt i det afrikanske sundhedssystem og hospitaler.


                                             Der er nok ikke mange der er i tvivl om hvorvidt de ikke har de samme vilkår som hjemme i Danmark,

                                             men hvilke problemer og udfordringer hospitalerne hver dag kæmper med og hvor meget vi kunne

                                            gøre for at hjælpe var lidt af en overraskelse. Flere små reparationer af udstyr såsom udskiftninger af

                                           sikringer, ledninger, batterier eller strømforsyninger, kunne betyde at hospitalet igen kunne gøre brug af

                                        udstyr der ellers var kasseret. To andre store problemer var støv og manglende viden. Støv-problemet

                                     kunne løses ved blot at rengøre apparater indvendigt. Den manglende viden skyldtes blandt andet

                                donationer fra andre lande, hvilket på sin vis er virkelig positivt. Udstyret kan dog være ubrugeligt, hvis ikke personalet har set maskinerne før eller hvis manualen er på et sprog de ikke forstår. Ved at lave tegnede manualer og undervise personalet blev det muligt for hospitalerne at tage udstyret i brug.


At bo ved en værtsfamilie, der kørte en lille organisation for at hjælpe albinoer i området, åbnede ligeledes øjnene for en helt anden problematik. Faren i familien fortalte at albinoer ofte er udsatte grundet blandt andet overtro, hvilket medfører at de ikke kommer i skole. Sammen med faren blev flere af de familier han hjælper besøgt og børnene fik nogle af de donationer vi havde medbragt fra Danmark. Resten af donationerne gik til to børnehjem samt en lille lokal skole. Dette var nogle utroligt livsbekræftende besøg, som skabte stor glæde for os og børnene.


Læs mere om vores tur i artikel her på side 26-27. 


Søren


Sommeren 2011 valgte jeg at kaste mig ud på dybt vand, da jeg steg om bord på flyet mod Tanzania. Jeg vidste ikke, hvad de kommende to måneder ville bringe mig, men jeg fandt hurtigt ud af, at det skulle blive to uforglemmelige måneder i mit liv.


Den første måned udviklede jeg mine sprogfærdigheder indenfor swahili, hvilket viste sig at være uvurderligt, når man som hvid dansker står midt i Afrika og ikke vil anses som værende turist. Anden måned arbejdede og boede jeg sammen med Angela, en amerikansk studerende. Vi var tilknyttet et regeringsejet hospital i Arusha, hvor vi hver dag arbejdede med at reparere medicinsk udstyr.


Vi var virkelig tvunget til at have en kreativ tilgang til de problemer vi fandt ved det medicinske udstyr. Ofte var en maskine utæt på grund af manglende pakning eller også var maskiner bare indstillet forkert. Nemme løsninger hvis man stod med problemet i Danmark, men i Afrika har man ikke lige mulighed for at sætte en ny pakning i for at tætne maskinen – for det er ikke sikkert de pakninger findes! Ved maskinerne, der er indstillet forkert, er det hurtigt lige at indstille dem rigtigt – men det kan være svært eller næsten umuligt at gætte sig frem til de rigtige indstillinger uden manualer.Jens Henrik


I 2010 var jeg optaget på Mellem Amerika 2 måneders sommer program. Første måned var i San Rose,                                         Costa Rica, hvor jeg lærte spansk en måned. Yderlige lærte jeg hvordan det medicinske udstyr skulle                                             

repareres. En meget vigtig egenskab jeg erhvervede mig var "Just do it" princippet, der hjalp mig på                                             

hospitalet, til bare at åbne udstyret forsøge reparere det. Anden måned bestod i reparation af hospitals                                             

udstyret på en lille ø i Honduras. Jeg reparerede bl.a.ekg-apparat, autoklaver, operationslys, lystavler                                           

og pulse oxymeter osv.


Turen har givet mig en unik oplevelse af kulturen i Mellem America, samt en erfaring jeg kan bruge senere i                                  min karriere.


                Gynter

 

     

                                       

                                        Min bedste sommer, og som endda også var studierelevant!

                                          Selvom min sommer 2009 ikke stod på ren ferie, men et to måneders frivilligt program i Tanzania med

                                           intensiv skolegang og arbejde på et mindre hospital, blev det min bedste sommer til dato.


                                            Den bedste oplevelse jeg havde gennem sommerprogrammet var, at jeg kunne bruge min 

                                            medicotekniske viden fra universitet til at reparere medicinsk udstyr, og ikke kun bruge den til at bestå

                                          eksaminer med.


                                    Måneden på værtshospitalet stod på store udfordringer, hvor vi bl.a. lavede reperationer på EKG apparatur, steriliseringsmaskiner, operationslamper og fik lavet genanvendelige EKG elektroder, der blev anvendt til operationer.